Chi Tiết

 • D - Bơm chìm thoát nước cho nước sạch

 • Loại chất lỏng: nước sạch

  Sử dụng: trong nước, dân dụng

  Ứng dụng: Thoát nước, thoát nước

  Loại: chìm

  Gia đình: tàu ngầm

  phạm vi hoạt động:

  • Dao động lên đến 375 lít / phút (22,5 m³ / h)
  • Đi lên đến 25 m

  giới hạn hoạt động:

  • nhiệt độ chất lỏng lên đến 40 ° C
  • Ứng dụng sâu dưới mực nước lên đến 5 m   • Passage của chất rắn lơ lửng lên đến Ø 10 mm

  Download Datasheet 50 Hz

>

THÔNG TIN THÊM :

 
Được thiết kế cho thoát nước sạch hoặc hơi bẩn, họ được khuyến khích cho các hộ gia đình dân sự và chuyên nghiệp cho thoát vùng ngập lũ như hầm, gara, hồ đổ, ao, cho việc xử lý chất thải không xử lý nước thải. Các máy bơm được phân biệt bởi độ tin cậy của họ, đặc biệt là trong cài đặt cố định với hoạt động tự động.

Sản Phẩm Khác