Chi Tiết

 • F -Ly tâm bơm đầu liền

 • Loại chất lỏng: nước sạch

  Sử dụng: công nghiệp

  Ứng dụng: thủy lợi, hệ thống làm mát, hệ thống điều hòa không khí, các nhà máy giặt, cung cấp nước, hệ thống chữa cháy, hệ thống điều áp

  Loại: Surface

  Gia đình: bình thường ly tâm

  phạm vi hoạt động:

  • Công suất lên tới 2900 lít / phút (174,0 m³ / h)
  • Đi lên đến 23,50 m

  giới hạn hoạt động:

  • nhiệt độ chất lỏng từ -10 ° C đến +90 ° C
  • Nhiệt độ môi trường từ -10 ° C đến 40 ° C

  Download Datasheet 50 Hz

>

THÔNG TIN THÊM :

 
Được sử dụng cho: cấp nước, hệ thống rửa, tăng áp, chữa cháy, thủy lợi, công nghiệp, lưu thông nước trong các hệ thống điều hòa không khí, nông nghiệp. 
Máy bơm nên được cài đặt trong một khu vực có mái che, bảo vệ khỏi thời tiết.

Sản Phẩm Khác