Chi Tiết

 • Mô tơ chìm 4 "

 • Loại chất lỏng: nước sạch

  Sử dụng: trong nước, dân dụng, công nghiệp

  Ứng dụng: cung cấp nước, hệ thống chữa cháy, điều áp, thủy lợi

  Loại: ngập

  Gia đình: động cơ 4 "- 6"

   

  giới hạn hoạt động:

  • nhiệt độ chất lỏng lên đến + 35 ° C
  • Ứng dụng sâu lên đến 100 m dưới mực nước 
  • Bắt đầu / giờ: tối đa 20 đều đặn 
  • Dòng làm mát tối thiểu 8 cm / s 
  • Dịch vụ liên tục S1

  Download Datasheet 50 Hz

>

THÔNG TIN THÊM :

 

Sản Phẩm Khác