Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm F32/250A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm158-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CPm130

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CPm170

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn HFm 5B

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm F32/160A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm F32/200B

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCR 1C

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCR 2A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCR 2C

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCRm 1C

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCRm 2A