Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP170M

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP130

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP158

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP160A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP160B

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP170

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP190

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP200

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP210A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP210B

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP210C

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP220A