Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm158-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm130-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm130-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm158-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm170-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm170-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm170M-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm170M-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm180-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm190-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm190-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm200-ST6 (INOX 316)