Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm158-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CPm130

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CPm170

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn HFm 5B

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm lưu lượng lớn HF 5AM

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CP170M

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh 2CPm25/14B

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh 2CP32/200B

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh 2CP25/130

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh 2CP25/14A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh 2CP25/14B

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh 2CP25/16C