Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ200

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ300

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ3000

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ80

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ90

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQm60

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQm80

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQm81-PRO

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQm90