Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm158-ST4 (INOX 304)

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RXm 5 – 10m

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCRm 1C

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm BC 10/50 – ST 10m

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm BC 15/50 – ST 10m

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm BCm 10/50 – ST 10m

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm BCm 15/50 – ST 10m

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RX 1

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RX 2

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RX 2/20

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RX 3

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RX 3/20