Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm170-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm170-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm170M-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm170M-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm180-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm180-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm190-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm200-ST4 (INOX 304)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm200-ST6 (INOX 316)

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn NGA 1A-PRO

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn NGA 1B-PRO

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn NGAm 1B-PRO